Schietvereniging 't Weideke

Schietvereniging ‘t Weideke is een door de KNSA gecertificeerde schietvereniging. We voldoen daarmee aan de landelijke eisen om op onze baan een vereniging te huisvesten. De vereniging heeft ook als taak nieuwe leden te begeleiden, van aspirant lid naar volwaardig lid, met alle daarbij horende voorwaarden die door de overheid zijn opgelegd .

De vereniging zorgt ook voor een interne competitie voor haar leden. Naast het gezellig samenzijn en een wedstrijd schieten is een interne competitie ook een vereiste voor het verkrijgen en behouden van de KNSA certificering.

Informatie over de interne competitie en het bestuur vindt u hieronder.

Interne competitie voor leden van de vereniging

Interne competitie verplicht

Van alle verlofhouders verlangt de wetgever met ingang van 2015 dat zij aan minimaal 5 interne competitie wedstrijden deelnemen. Gelukkig heeft de wet gever bepaald dat dit intern binnen de vereniging mag worden verschoten op een door de schutter zelf te kiezen dag. Bij het bestuur van de vereniging is dit neergelegd: zij moet de leden in de gelegenheid stellen aan deze verplichting te voldoen.

Hierbij speelt vertrouwen in een correct verloop en naleving van die regel namens de overheid in het bestuur een grote rol.
Als die beschaamd zou worden, voorzien wij dat de wetgever strengere eisen zal opleggen. We horen geluiden dat leden het niet met deze wettelijke maategel eens zijn. Maar wij zullen om het genoemde vertrouwen niet te beschamen, niet accepteren dat leden de hand lichten met deze interne wedstrijd. Want als de regels strenger worden dan zijn de andere schutters daar de dupe van.

Let wel: bij verlenging van het verlof moet een schutter minimaal 18 schietbeurten aan kunnen tonen. Hoe ongeloofwaardig zal het bij bijzondere wetten overkomen als een schutter aangeeft niet aan die 5 interne wedstrijden toe te zijn gekomen. Bijzondere wetten c.q. Politie zal in eerste instantie geen navraag of controle doen naar deze deelname.
De bedoeling is dat er 5 maal in een kalender jaar deelname is van de interne competitie.
Bij het melden aan de bar/balie kun je mee delen dat de ronde die je dan gaat schieten meetelt voor de competitie. Dit gebeurt dus vooraf en niet achteraf na je ronde.

Er kan niet gecombineerd geschoten worden bijvoorbeeld:
Een trap ronde en de volgende keer een jachtbaan ronde, het wordt dus 5 maal trap of 5 maal jachtbaan. Ook kunt u maar 1 maal op deze schiet dag een ronde aanmelden voor de competitie. De instructeur of schrijver houdt de score bij die na afloop genoteerd wordt in het schietregister en er wordt gevraagd hierop toezicht te houden door de medewerkers dat dit correct gebeurt. De uitslagen worden bijgehouden en aan het eind van het jaar gepubliceerd.

Het bestuur

Het bestuur van schietvereniging ‘t Weideke is altijd persoonlijk aanspreekbaar. De bestuursleden zijn regelmatig op de baan.

  • Voorzitter H. (Hans) Kaiser
  • Secretaris: M. (Martyn) ter Huurne
  • Penningmeester: W. (Wendy) Roewen
  • Bestuurslid: A. (Arjan) Lamberts
  • Bestuurslid: S. (Sven) Hardeman

BAANSLUITING


De schietbaan is gesloten op:


Dank voor uw begrip..

Team ‘t Weideke